Business Consulting

Consulta i Assessorament en direcció i gestió empresarial


Els éssers humans som socials i, en general, volem ser part de la multitud. L'estudi de
la conformitat social suggereix que l'opinió del grup pot donar forma a la manera de
percebre una situació. Tant, que aquells individus que romanen independents exhibeixen activitat en la part del cervell associada amb la por.


Som cercadors naturals de patrons.  Veiem tendencies i causes encara que no existeixin: Els nostres cervells estan disposats a fer inferències causals, que pot conduir a conclusions errònies. 

La teoria econòmica tradicional assumeix que una taxa de descompte ens permet traduir valor en el futur amb el valor en el present, i viceversa. Però els éssers humans utilitzen sovint una alta taxa de descompte en el curt termini i un baix en el llarg termini. Això pot ser degut al fet que diferents parts del cervell participen el les decisions a curt i llarg termini.

Patim les pèrdues de forma desproporcionada al que gaudim els guanys de mida comparable. La magnitud d'aquesta aversió a la pèrdua varia segons la població i fins i tot per cada individu depenen de l'experiència recent. Com a resultat, de vegades renunciem a oportunitats atractives perquè la por de la pèrdua és massa gran.

CELERITAS CAPITAL