Business Consulting

Consulta i Assessorament en direcció i gestió empresarial


CELERITAS CAPITAL

Els éssers humans som socials i, en general, volem ser part de la multitud. L'estudi de
la conformitat social suggereix que l'opinió del grup pot donar forma a la manera de
percebre una situació. Tant, que aquells individus que romanen independents exhibeixen activitat en la part del cervell associada amb la por.


Som cercadors naturals de patrons.  Veiem tendencies i causes encara que no existeixin: Els nostres cervells estan disposats a fer inferències causals, que pot conduir a conclusions errònies. 

La teoria econòmica tradicional assumeix que una taxa de descompte ens permet traduir valor en el futur amb el valor en el present, i viceversa. Però els éssers humans utilitzen sovint una alta taxa de descompte en el curt termini i un baix en el llarg termini. Això pot ser degut al fet que diferents parts del cervell participen el les decisions a curt i llarg termini.

Patim les pèrdues de forma desproporcionada al que gaudim els guanys de mida comparable. La magnitud d'aquesta aversió a la pèrdua varia segons la població i fins i tot per cada individu depenen de l'experiència recent. Com a resultat, de vegades renunciem a oportunitats atractives perquè la por de la pèrdua és massa gran.